Qui som

La Fundació Quavi és una entitat privada, sense ànim de lucre, que va ser constituïda l’any 2010 degut la demanda i necessitat de les persones i famílies de la comarca de la Conca de Barberà i del Tarragonès. Aquesta fou fundada l’any 2011 primer en nom Fundació Privada Tutelar APRODISCA, amb l’objectiu de protegir i defensar els drets de les persones amb discapacitat,
malaltia mental i/o gent gran, al llarg de tota la seva vida.

L’actuació de la Fundació serà sempre subsidiària a la de la família i a falta d’altres persones o institucions que se’n facin càrrec. En tot cas, la Fundació actuarà quan ho determini l’autoritat judicial competent en matèria d’adopció de mesures judicials de suport.

Des de llavors, l’entitat ha desenvolupat funcions de protecció social, jurídica i econòmica, promovent la qualitat de vida de les persones amb necessitats d’atenció especialitzada, mitjançant el disseny, execució i manteniment dels serveis de suport.

A més a més, treballem per la sensibilització i conscienciació social i prestem un servei d’informació i assessorament a aquells que tenen al seu entorn a persones majors d’edat amb discapacitat que requereixen mesures de suport.

La nostra missió:

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia personal de les persones amb discapacitat que requereixen suport per exercir la capacitat, així com realitzar les accions encaminades a assegurar la l’ajuda que necessiten, garantint tots els seus drets personals i patrimonials.

La nostra visió:

Ser el referent en el nostre àmbit d’actuació dels serveis promoguts per la Fundació, liderant-ho per mitjà d’una organització i un funcionament òptim i de qualitat.

Objecte:

• Informar i assessorar a entitats públiques, privades i a familiars per millorar les intervencions i la qualitat de vida de les persones amb situació de dependència.
• Promoure la constitució de mesures judicials de suport.
• Vetllar per l’adequada prestació de serveis i, en cas que la persona tutelada no compti amb recursos econòmics propis, assegurem, mitjançant els mecanismes establerts per les prestacions socials i sanitàries de la comunitat on resideix, la cobertura de les seves necessitats